Εμπειρίες Πελατών

Οι πελάτες μας επηρεάζουν και εμπνέουν κάθε αλλαγή στο TalentLMS και κάθε νέο χαρακτηριστικό.
Αυτές είναι οι εμπειρίες τους.

“The best part, is the friendly relationship we have with the staff. They are willing and able to address our concerns in a highly collaborative manner, which is very helpful and refreshing.”
BRANT WILLIAMS
“TalentLMS is a simple, reliable, easy to use interactive learning platform that has helped train hundreds of people across multiple locations. We will continue to leverage Technology for all our learning requirements and platforms like TalentLMS to make the journey easier and better.”
DINESH R.
“I am not a confident user of technology but the system is really easy to use. I have required some help to make sure everything works smoothly, I cannot be more grateful for the quick responses and support TalentLMS has given me. ”
ASHLEIGH REEVES
“The TalentLMS platform is intuitive and quick to set up allowing our teams around the world to access up-to-date courses without the need to install software. Each of our subsidiaries is able to translate head office content and select a specific URL in order to use the site in their local language. TalentLMS is mobile friendly, allowing our 'remote' sales representatives to gain knowledge and training on a more regular basis.”
CAROLINE WATSON
“We've been using TalentLMS for a couple of years now to handle developer certifications for people using the Telerik products. TalentLMS has met all our needs, but what we've been most fascinated with is their level of support - timely and expert advice each and every time we've contacted them for assistance! Thank you guys - keep up the great work!”
LIDYA PETKOVA
“After researching similar cloud-based Learning Management Systems, we chose TalentLMS for its features, and also because our competitively-priced subscription plan includes Single Sign-On capability. We are delighted with the system’s easy-to-use platform and tools for the delivery, support, and administration of our eLearning and instructor-led courses.”
JUDI SCHADE

Ακόμα περισσότερα...

Μάθηση εξ αποστάσεως για τις κορυφαίες εταιρείες στο κόσμο

TalentLMS customers logo

Δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας επενδύοντας στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ξεκινήστε σήμερα, δωρεάν!

Το TalentLMS είναι δωρεάν για όσο καιρό θέλετε. Μπορείτε να αναβαθμιστείτε σε ένα πληρωτέο πλάνο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά όποτε θέλετε.