Όροι Χρήσης

Με τη χρήση της ιστοσελίδας TalentLMS.com ("Υπηρεσία"), αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Χρήσης").

Το TalentLMS διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάξει τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Χρήσης. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιεσδήποτε από τις μεταβολές αυτές αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για αυτές τις αλλαγές. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή στους Όρους Χρήσης.

H παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας.

Όροι λογαριασμού

 1. Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από άνθρωπο. Λογαριασμοί που έχουν καταχωρηθεί από "bots" ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους δεν επιτρέπονται.
 2. Θα πρέπει να παρέχετε το πλήρες όνομά σας, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.
 3. Η σύνδεσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο - μια μόνο σύνδεση από κοινού από πολλούς ανθρώπους δεν επιτρέπεται. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές συνδέσεις για όσο το πρόγραμμα σας επιτρέπει.
 4. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας. Το TalentLMS δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα υποχρέωση σας σχετικά με την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
 5. Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας (ακόμα και όταν το περιεχόμενο έχει αναρτηθεί από άλλους χρήστες που έχουν λογαριασμούς με τα στοιχεία σας).
 6. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να διατηρήσει περισσότερους από ένα δωρεάν λογαριασμό.
 7. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πρέπει, όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζει νόμους της χώρας σας (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Όροι Πληρωμών, Επιστροφών, Αναβάθμισης και Υποβάθμισης

 1. Μια έγκυρη πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για την πληρωμή των λογαριασμών. Οι δωρεάν λογαριασμοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν αριθμό πιστωτικής κάρτας.
 2. Η υπηρεσία χρεώνεται εκ των προτέρων σε μηνιαία βάση και το ποσό δεν επιστρέφεται. Δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή ή πιστώσεις για τη μερική μηνιαία παροχή της υπηρεσίας, ή την αναβάθμιση/υποβάθμιση του λογαριασμού σας, ή επιστροφές για μήνες που δεν χρησιμοποιήσατε τον λογαριασμό σας χωρίς να τον κλείσετε.
 3. Τα τέλη της υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν φόρους, εισφορές ή δασμούς που επιβάλλονται από φορολογικές αρχές. Είστε υπεύθυνος για την πληρωμή όλων αυτών των φόρων, εισφορών ή καθηκόντων.
 4. Για οποιαδήποτε αναβάθμιση ή υποβάθμιση η πιστωτική κάρτα που δώσατε θα χρεωθεί αυτόματα το νέο ποσό στον επόμενο κύκλο χρέωσης.
 5. Η υποβάθμιση της υπηρεσίας σας μπορεί να προκαλέσει την απώλεια περιεχομένου και χαρακτηριστικών του λογαριασμού σας. Το TalentLMS δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια αυτή.

Ακύρωση και Τερματισμός

 1. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή ακύρωση του λογαριασμού σας. Ένα αίτημα e-mail ή τηλεφώνου για να ακυρώσετε το λογαριασμό σας δεν θεωρείται ακύρωση. Ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει οδηγίες για το πως μπορείτε να τον υποβαθμίσετε ή καταργήσετε και δεν χρειάζεται δική μας επιβεβαίωση για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια λειτουργία.
 2. Εάν ακυρώσετε την Υπηρεσία πριν από το τέλος του τρέχοντος καταβεβλημένου μήνα σας, η ακύρωση σας θα τεθεί σε ισχύ άμεσα και δεν θα χρεωθείτε ξανά.
 3. Το ΤalentLMS, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Η λήξη της υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας, και την παραίτηση από όλο το περιεχόμενο στο λογαριασμό σας. Το TalentLMS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε κάποιον για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία και τιμές

 1. Το ΤalentLMS διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση.
 2. Οι τιμές όλων των υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν με την προειδοποίηση 30 ημερών από εμάς. Η ειδοποίηση μπορεί να παρέχεται ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην ίδια την Υπηρεσία.
 3. Το ΤalentLMS δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

Πνευματικά δικαιώματα και Ιδιοκτησία Περιεχομένου

 1. Δεν διεκδικούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που παρέχετε στην Υπηρεσία. Το προφίλ και το υλικό σας που φορτώθηκε στην υπηρεσία παραμένουν δικά σας.
 2. Tο TalentLMS διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας.
 3. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του HTML/CSS, JavaScript, ή οπτικά στοιχεία σχεδιασμού ή έννοιες της Υπηρεσίας χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια από το TalentLMS.

Γενικοί Όροι

 1. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται ως έχει και ως διατίθεται.
 2. Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο στους κατόχους επί πληρωμή λογαριασμού και είναι διαθέσιμη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Το TalentLMS χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές που παρέχουν το απαραίτητο υλικό, το λογισμικό, τη δικτύωση, αποθήκευση, και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνολογία που απαιτείται για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.
 4. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ή να προσαρμόσετε μια άλλη ιστοσελίδα, έτσι ώστε ψευδώς να σχετίζεται με την Υπηρεσία.
 5. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, η χρήση της Υπηρεσίας, ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια από το TalentLMS.
 6. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να αφαιρέσουμε περιεχόμενο και λογαριασμούς που περιέχουν περιεχόμενο που θεωρούμε κατά την κρίση μας παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ή τους Όρους Χρήσης.
 7. Λεκτική, σωματική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών της κακοποίησης ή τιμωρίας) προς κάθε πελάτη, υπάλληλο ή μέλος θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού.
 8. Καταλαβαίνετε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και αφορά: (α) τη μετάδοση σε διάφορα δίκτυα και (β) αλλαγές στη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.
 9. Δεν πρέπει να ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε ανεπιθύμητα e-mail, SMS, ή "spam" μηνύματα.
 10. Δεν πρέπει να διαβιβάσετε ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσεως.
 11. Tο ΤalentLMS δεν εγγυάται ότι (i) η υπηρεσία θα καλύψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, (ii) η υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, (iii) τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα, (iv) η ποιότητα των τυχόν προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών, ή άλλο υλικού που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς μέσω της υπηρεσίας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, και (v) τυχόν λάθη στην υπηρεσία θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα.
 12. Το TalentLMS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε, αποζημίωση για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που απορρέουν από οποιαδήποτε αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω ή από την υπηρεσία (iii) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας (iv) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου για την υπηρεσία (v) ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την υπηρεσία.
 13. Η αποτυχία του TalentLMS να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή της διάταξης. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το TalentLMS και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και το TalentLMS (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε, κάθε προηγούμενη εκδοχή των Όρων Χρήσης).
 14. Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: support at talentlms dot com